Van vers beton tot verhard beton: Productie en transport

24 April 2019
 

Dosering van de bestanddelen

De correcte productie van een beton met een gegeven samenstelling hangt in hoge mate af van de gebruikte productie-installaties. De hoeveelheden van de
verschillende bestanddelen (bindmiddel, granulaten, aanmaakwater, hulpstoffen en toevoegsels) moeten daarbij zeer precies worden gerespecteerd. Daarvoor
bestaan er twee systemen : gewichtsmatige dosering en volumedosering, waarvan het laatste minder nauwkeurig is. De volgorde waarin de bestanddelen worden ingevoerd in de menger is van groot belang en moet voorafgaand worden uitgetest. Deze volgorde heeft meer bepaald invloed op :

 • de goede verdeling van de bestanddelen
 • de doeltreffendheid van het mengen
 • een optimaal rendement van de hulpstoffen
 • de productiecapaciteit
 • de slijtage, reiniging en onderhoud van de
 • menginstallatie.

Mengen van de bestanddelen

De menger moet alle afzonderlijke bestanddelen mengen tot een perfect homogeen mengsel en bovendien voldoen aan de volgende vereisten :

 • hoge meng-intensiteit
 • korte mengtijd
 • snelle verdeling van de bestanddelen
 • optimale omhulling van de granulaten met cementpasta
 • snelle lediging
 • minimale slijtage.

Het volume van de menger (doorgaans tussen 2 en 5 m3) is lager dan dat van truckmixers (tot 12 m3). Een volledige "lading" (= 1 volle truckmixer) bestaat daarom uit verschillende "batchen" , ook wel "charges" genoemd.

Mengtijd

De mengtijd is de duur van het mengen vanaf het ogenblik dat alle bestanddelen, ook het water, in de menger zijn toegevoegd.

De vereiste mengtijd varieert afhankelijk van het te produceren beton en van het type menger. De mengtijd moet worden bepaald aan de hand van proeven.

Indien het nodig is om de consistentie aan te passen tijdens het mengen door water of hulpstof toe te voegen, moet de mengtijd worden verlengd.

 

fig 2 4
Fig 2.4.1 Zicht binnen in een menger van een betoncentrale

 

De praktijk en vele proeven hebben aangetoond dat er naast de homogene menging nog andere factoren een belangrijke rol spelen voor de betonkwaliteit. Energiek
mengen bijvoorbeeld is goed voor het bevochtigen en voor de dispersie van het bindmiddel, wat een gunstige invloed heeft op de druksterkte van het beton.

 • Een mengtijd van minimaal 45 tot 60 seconden wordt aanbevolen.
 • Bij gebruik van een luchtbelvormer moet deze duur verlengd worden.

Het gebruik van een wattmeter (meting van het vermogen dat wordt opgenomen door de motor van de menger tijdens het aanmaken van beton) laat een visuele
weergave toe van het moment waarop het beton een voldoende homogeniteit verkrijgt (zie het horizontale deel van de curve op het einde van fase 2, fig 2.4.2).

fig 2 4
Fig 2.4.2 Voorbeeld van een Wattmetercurve in functie van de tijd (seconden)

 

fig 2 4
Fig 2.4.3 Truckmixer

 

fig 2 4
Fig 2.4.4 Centrale voor stortklaar beton

 

Transport en levering van het beton

Stortklaar beton moet zo snel mogelijk van de centrale naar de werf worden vervoerd, in het algemeen in een truckmixer (betonmixer). Het beton moet zo snel als mogelijk (maximum 100 à 120’ na aanmaak) geplaatst worden als men de kwaliteit ervan wil bewaren. Indien beton vervoerd wordt met kipwagens dient het beschermd te
worden tegen de weersomstandigheden.

Bij aankomst op de werf moet elke leveringsbon door de werfverantwoordelijke gecontroleerd worden (conformiteit met de bestelling). Bij vrachtwagens met menginrichting moet het beton bij aankomst opnieuw enkele minuten worden gemengd alvorens te lossen. Indien hulpstof wordt toegevoegd is een minimale mengtijd van 1 minuut/m3 noodzakelijk.

Het toevoegen van bijkomend water wordt ten stelligste afgeraden, omdat dit water de kwaliteit van het beton vermindert. Als de werfverantwoordelijke niettemin toch
zou vinden dat er water toegevoegd moet worden, moet dit worden vermeld op de leveringsbon. Gecertificeerd beton verliest daardoor zijn conformiteitslabel.

Als een voertuig niet onmiddellijk kan worden gelost bij aankomst op de werf, moet het op een beschermde plekworden geplaatst (in de schaduw of onder een beschutting bijvoorbeeld). Als er langer dan de gegarandeerde verwerkingstijd moet gewacht worden, kan het beton alleen nog maar worden gebruikt voor secundaire of voorlopige werken (op- of aanvullingen, werfwegen, ...).