Het cement: Het kleine broertje van Obourg wordt groot

24 Juni 2019

Onze Cement Terminal in de Antwerpse haven valt op met zijn imposante silo's van 50 meter hoog, zelfs tussen grote buren als Katoen Natie en Zuidnatie. Naast Obourg is Antwerpen de enige cementiste van LafargeHolcim in België. Operations Manager Peter De Caluwe en zijn team hebben dus zeker een missie: groeien, in functie van de bewegingen binnen onze groep.

 

Op de site van onze Antwerpse Cement Terminal rijden vrachtwagens af en aan. Gemiddeld gaat het om 30 à 50 vrachten per dag. Ofwel leveren de vrachtwagens grondstoffen voor de producten die geproduceerd worden op de Terminal, ofwel komen ze afgewerkte producten afhalen die nadien vertrekken naar onze klanten in België, soms ook in Nederland.
Vergissingen zijn niet mogelijk: elke te laden vrachtwagen is voorzien van een laadnummer en krijgt bij aankomst een badge waarmee hij enkel op de juiste laadbrug geladen kan worden. Vrachtwagens die grondstoffen of cement aanleveren, worden gelost in de ontvangstsilo’s van het mengstation of in de ontvangstsilo’s van het overslaggedeelte.
Onze Antwerpse Cement Terminal beschikt ook over een loskade en wordt via die weg bevoorraad via de binnenvaart of via de zeevaart. Op het moment van ons bezoek ligt er bijvoorbeeld een schip uit Duitsland met een nieuwe voorraad slak, een van de ingrediënten voor afgewerkte cementproducten. “Dit keer gaat het om een vracht van ongeveer 1.000 ton”, vertelt Peter De Caluwe terwijl hij ons rondleidt. “Het lossen van dit schip duurt dan ook ongeveer zes uur.” We zien de voorraad slak via een dikke slang rechtstreeks verdwijnen in een van de gigantische silo’s.
 

Back-up

le petit frere dobourg grandit picture 1
Vrachtwagens rijden af en aan. Gemiddeld gaat het om 30 à 50 vrachten per dag.

In de loop van 2017 produceerde onze Antwerpse Terminal een slordige 95.000 ton cement. Het behandelde tonnage – alles wat in en uit gaat – bedroeg in datzelfde jaar 250.000 ton. “Onze site doet ook dienst als overslagdepot”, legt Peter De Caluwe uit. “Op kalmere momenten in de verkoop worden onze silo’s gevuld vanuit Obourg, zodat men daar kan blijven produceren. Op piekmomenten gebruiken we dan weer onze opgebouwde stock en fungeert onze Terminal als back-up voor Obourg – bovenop de bestaande activiteiten.” Elk van de zes silo’s in Antwerpen kan tot 8.000 ton materiaal slikken, dus in totaal is dat liefst 48.000 ton. En dan is er nog de laadsilo. Die is verdeeld in zes verschillende compartimenten van 800 ton, zodat er tot zes verschillende materialen beschikbaar zijn om te laden op de drie daaraan verbonden laadbruggen.

Onze Antwerpse Cement Terminal werd gebouwd in het begin van de jaren 90, en deed toen louter dienst als overslagdepot. In 2005 kreeg de site een upgrade, met als grootste verandering de bouw van een menginstallatie voor de productie van cement. Er werden opstarttests gedaan en tot in 2008 ook enkele kleine producties. Toen werden alle activiteiten met het mengstation on hold gezet.
Het is pas sinds de sluiting van onze cementfabriek in Haccourt, in 2013, dat het mengstation in Antwerpen weer op het voorplan kwam. De heropstart ervan vond plaats in april 2013, met het bindmiddel ROC STB. Peter: “Ondertussen produceren we twee gecertificeerde cementsoorten – 3A4 en 3B4 – en daarnaast ook een drietal bindmiddelen voor ons filiaal Geocycle: Dorosol C, Dorodur H50 en Doroport HF.”
 

Klein team

Zelf ging Peter De Caluwe in 1999 aan de slag in onze Antwerpse Cement Terminal, als externe havenarbeider. Voor de zogeheten ‘watergebonden activiteiten’ is de aanwezigheid van een havenarbeider immers vereist op de site. “Aanvankelijk waren we hier met z’n tweeën”, blikt Peter terug. “Roger Aerts, toen de verantwoordelijke, en Ikzelf. In die jaren fungeerde deze site nog vooral als Export Terminal: twee keer per jaar kwam een groot zeeschip hier zijn lading ophalen, goed voor telkens 40.000 ton, meestal bestemd voor Afrika. Die activiteit is intussen verdwenen.”
Door de jaren heen groeide het Antwerpse team, zeker na de bouw van de menginstallatie. Achtereenvolgens zijn Dimitri Karnas, Bert Berckelaers en Dylan Peeters het team komen versterken. Guy Jorens heeft de plaats van Peter ingenomen als havenarbeider. Peter zelf is sinds 2012 vast in dienst bij onze groep, als Operations Manager van onze Antwerpse Cement Terminal.
«Ik heb een klein team, zeker als je het vergelijkt met het enorme aantal tonnages dat hier jaarlijks passeert, dus onze job valt zeker veeleisend te noemen. We moeten ervoor zorgen dat er steeds voldoende stock aanwezig is. Daarom is het belangrijk om tijdig de nodige bestellingen te plaatsen en om de productie te blijven garanderen door preventief onderhoud te doen. Gelukkig zijn enkele van onze taken deels geautomatiseerd. De vrachtwagenbelading bijvoorbeeld: nadat de chauffeur zijn badge heeft gekregen, kan de rest zonder onze hulp gebeuren. Of de menginstallatie: nadat wij de juiste percentages voor de samenstelling van een bepaalde cement hebben ingegeven, doet de installatie met de daaraan verbonden programma’s zijn werk.”
Peter benadrukt dat hij altijd kan rekenen op de steun en de hulp van de logistieke dienst, de aankoopdienst, de helpdesk, ... in Nijvel. En op zijn collega’s in de fabriek en het labo van Obourg.

 

Veiligheid voorop

le petit frere dobourg grandit picture 2

Peter De Caluwe beheert zijn site als een goede huisvader. Zoals al onze vestigingen beschikt de Antwerpse Cement Terminal uiteraard over een eigen labo, waar staalnames gebeuren van elk afgewerkt product, ter controle. Ook qua veiligheid streven Peter en zijn team naar perfectie. De belangrijkste richtlijnen daarvoor komen vanuit de groep en gelden voor al onze sites, maar de uitwerking ervan is de verantwoordelijkheid van de lokale teams. In Antwerpen bijvoorbeeld is de afbakening van de veiligheidszones eigen werk. Peter wijst op de betonnen veiligheidsblokken, de aanwezige paaltjes en kettingen. Die moeten verhinderen dat de vrachtwagens te dicht bij het personeel en de installaties komen.
Alles oogt erg keurig: geen rondslingerend materiaal, en zelfs helemaal boven op de silo’s is geen opwaaiend stof te zien. “Ik ben daar vrij streng in”, legt Peter uit. “Respect voor het milieu en housekeeping zijn voor mij heel belangrijk. Het begint met een hoopje vuil, en voor je het weet stapelt de rommel zich op. Dus ja, ik blijf erop hameren dat de hele site proper moet zijn, in de mate van het mogelijke natuurlijk. Het blijft natuurlijk een cementfabriek. Maar de kuiskar moet altijd opgeladen zijn.” (lacht)
Fier voegt de Operations Manager eraan toe dat zijn site al 2.000 dagen geen ongeval met werkverlet heeft gekend. Veiligheid staat hier voorop, zoveel is duidelijk.