Gids voor de vakman: Verhardingen in beton

10 April 2019
 

Aanbevolen oplossingen

Courant gebruik
CEM II/B-M 32,5 N
25 kg
Bij koud weer
CEM I 52,5 N 
25 kg
Ecologische toepassing
CEM III/A 42,5 N LA
25 kg

Tips van de vakman

1. De fundering voorbereiden met granulaten 0/100 of zandcement in een laag van 20 cm. Stabiliseren en verdichten.
2. Polyethyleenfolie aanbrengen op deze laag (waterdichtheid).
3. Een wapeningsnet aanbrengen of vezelbeton gebruiken.
4. Latten (of geleiders) plaatsen voor de vlakheid van de vloer en voor de uitzetvoeg(en).
5. Eventueel afwerken met een poliermachine.
6. Homogeen beton maken om kleurverschillen te vermijden (afwerking).
7. Het beton gedurende meerdere dagen beschermen (nabehandelingsproduct, plastiekfolie…) tegen uitdroging.
 
dalle en beton table nl