Gids voor de vakman: Plaatsen van vloertegels

22 Oktober 2019
 

Aanbevolen oplossingen

Courant gebruik
CEM II/B-M 32,5 N
25 kg
Praktisch gebruik bastaardmortel voor vlotte plaatsing
Tradi’chaux XHA Type HL5
25 kg
Snelle verharding
CEM I 52,5 N 
25 kg

Tips van de vakman

1. Zuiver water en middelgrof zand gebruiken (0/2)
2. De tegels aandrukken in de verse mortel om de aanhechting te verzekeren.
3. De te voegen zones vooraf bevochtigen, vooral ingeval van poreuze tegels of ondergrond.
4. Voor dunne (< 2 mm) of normale voegen (2 à 5 mm): de vloeibare mortelbrij uitspreiden met een schraper, door meermaals gekruist over het oppervlak te strijken. Voor de laatste aanbrengbeurten een minder vloeibare mengeling gebruiken. Schoonmaken met een spons of een doek
5. Voor bredere voegen (> 5 mm): een aardvochtig mengsel aanmaken en dit in de voeg drukken met een fijn voegijzer.

 

scellement de carrelages tableau nl