Gids voor de vakman: Funderingen en verhardingen

25 Maart 2019
 

Aanbevolen oplossingen

Courant gebruik
CEM II/B-M 32,5 N
25 kg
Bij koud weer
CEM I 52,5 N 
25 kg
Ecologische toepassing
CEM III/A 42,5 N LA
25 kg


Tips van de vakman

1. Het schraal beton storten in een laag van 5 cm.
2. Nut van het schraal beton: vermijdt contact tussen de wapening en de grond, vermijdt uitzetting van de ondergrond en biedt de mogelijkheid om de bouwwerken af te tekenen op een vaste ondergrond.
3. Vermijden dat de sleuf of bouwput open blijft zonder schraal beton.
4. De funderingszool zo snel mogelijk gieten.
5. Volgorde:  - grondwerk - schraal beton - aftekenen / aanbrengen hoogteniveaus - plaatsing van de wapening -  plaatsing en verdichting van het beton van de funderingszool
6. De instructies van het studiebureau naleven i.v.m. de afmetingen van de fundering.
7. Bij licht agressieve omgeving: gebruik het cement  CEM III/A 42,5 N LA.
 
Schraal beton