Co2neutre

 

Holcim België werkt sinds 2007 samen met CO2neutre en Vinçotte om de CO₂-emissies te verminderen op zijn verschillende sites. Door hun emissies te compenseren, kregen veel sites van Holcim België tussen 2009 en 2021 het label ‘CO2-Neutral’ toegewezen.

Sinds enkele jaren stelt Holcim België alles in het werk om op zijn verschillende sites zijn broeikasgasemissies te verminderen. Deze visie en het werk dat werd verricht door de teams van Holcim België hebben de mogelijkheid geboden om de CO2-emissies met 30% te verminderen. Wat de emissies betreft die momenteel niet verminderd kunnen worden op de sites, heeft Holcim België beslist om ze elders te verminderen door ‘Gold Standard’ gecertificeerde klimaatprojecten te ondersteunen, en dit met de bedoeling het label ‘CO2-Neutral’ te verkrijgen.

Hierna volgt een overzicht van de CO2-neutrale sites:

Jaren van activiteiten CO2-neutrale site

2009

Seneffe, Izegem

2010

Seneffe, Izegem

2011

Seneffe, Izegem, Leffe

2012

Seneffe, Leffe

2013

Seneffe, Leffe, Brussel, Saint-Etienne-Du-Vauvray

2014

Overijse, Seneffe, Leffe, Brussel

2015

Overijse, Seneffe, Leffe, Brussel

2016 Overijse, Seneffe, Leffe, Brussel
2017 Overijse, Seneffe, Leffe, Brussel
2018 Overijse, Seneffe, Leffe, Brussel
2019 Overijse, Seneffe, Leffe, Brussel
2020 Overijse, Seneffe, Leffe, Brussel
2021 Leffe

Holcim België heeft in 2021 zijn 'CO2-neutral'-label al vernieuwd voor de site van Leffe.

Sinds 2007 heeft CO2neutre een unieke benadering ontwikkeld ten aanzien van een koolstofarme economie. Het gaat om een eenvoudig en efficiënt overgangsplan in 4 stappen: berekenen, verminderen, compenseren en communiceren. Deze benadering heeft haar nut al bewezen door goede resultaten te bieden in alle types van organisaties. Bovendien is ze perfect in overeenstemming met de internationale PAS 2060-standaard voor koolstofneutraliteit.

Bart Daneels: “Het verminderen van onze ecologische voetafdruk is een belangrijke doelstelling van onze groep LafargeHolcim. De acties die eruit voortvloeien, zijn een vermindering van de atmosferische emissies, een goed beheer van de natuurlijke hulpbronnen, de valorisatie van afval en de rehabilitatie van onze sites. Het behalen van het label ‘CO2-Neutral’ bevestigt onze inspanningen om onze emissies te verminderen en motiveert ons om de ingeslagen weg voort te zetten.